Category: Devotional Video

Shiv Chalisa शिव चालीसा 0

शिव चालीसा ASHWANI AMARNATH विडियो

शिव चालीसा जय गिरिजा पति दीन दयाला। सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥ भाल चन्द्रमा सोहत नीके। कानन कुण्डल नागफनी के॥ अंग गौर शिर गंग बहाये। मुण्डमाल तन छार लगाये॥ वस्त्र खाल बाघम्बर सोहे। छवि को...

शिव तांडव स्त्रोत Shiva Tandava Source 0

शिव तांडव स्त्रोत Shiva Tandava Source

शिव तांडव स्त्रोत जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्...